Content Image

Content Image

Jesteśmy generalnym wykonawcą projektów mieszkaniowych o zróżnicowanym standardzie. Budujemy między innymi bloki mieszkaniowe w ramach programu TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) i osiedla komunalne.

Zrealizowane przez nas inwestycje to budynki wielorodzinne i osiedla mieszkaniowe m.in. w Zgorzelcu, Bogatyni i Lubinie.

Wśród form budownictwa mieszkaniowego wyróżnia się mieszkania:

  • spółdzielcze (oddane do użytku przez spółdzielnię mieszkaniową dla członków tej spółdzielni),
  • komunalne (budowane za pieniądze z budżetu gminy, są to mieszkania socjalne i interwencyjne),
  • przeznaczone na sprzedaż i wynajem,
  • społeczno-czynszowe (realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego za pieniądze Krajowego Funduszu Mieszkaniowego)
  • indywidualne,
  • zakładowe.