Content Image

Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi z zakresu wykonawstwa infrastruktury komunikacyjnej, projektów kolejowych, hydrotechnicznych i związanych z ochroną środowiska naturalnego. Realizujemy projekty na terenie województwa dolnośląskiego i kraju Związkowego Saksonii.
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym:
  • Stacje i linie kolejowe
  • Drogi i parkingi
  • Obiekty mostowe
 • Budowa obiektów hydrotechnicznych, w tym:
  • Obiekty inżynierii śródlądowej (elektrownie wodne, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)
 • Budowa obiektów ochrony środowiska, w tym:
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Stacje uzdatniania wody
  • Sieci kanalizacyjne i wodociągowe
  • Przepompownie ścieków
  • Suszarnie i spalarnie osadów
  • Budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów
 • Prace urbanistyczne